Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.treneroci.sk

iM3, s.r.o.
Ivan Mátis
Sídlo: Malotejedská 515/8
Prevádzkareň: Priemyselná 5333/1
929 01 Dunajská Streda
IČO: 45853461
IČ DPH: SK2023118768
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 26252/T

Zákaznícky servis
Enikő Kása & Veronika Tóthová
E-mail: info@treneroci.sk
Tel.: 0948/223-550 (Po-Pi: 8:00-16:00)

Veľkoobchodný cenník

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 9824560001/5600
Prima banka
IBAN: SK9856000000009824560001, Swift: KOMASK2X

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa


Napíšte nám