Poruchy zraku

Svetelný lúč sa po dopade na oko zalomí na rohovke a šošovke. Rohovka má pevný tvar, ale svaly v oku môžu meniť tvar šošovky. Tieto zmeny sa nazývajú akomodácia. Ak sa pozeráme na vzdialený predmet, svetelné lúče dopadnú do oka takmer rovnobežne. Šošovka zostáva tenká a plochá a takmer nemení uhol dopadajúceho svetla. Ak sa pozeráte na blízky predmet, svetelné lúče dopadajúce do oka majú rôzne smery. Ciliárny sval sa sťahuje a spôsobuje zhrubnutie a ohnutie šošovky, takže lúče sa lámu do jedného ohniska.

Krátkozrakosť

Krátkozraká osoba nie je schopná zreteľne vidieť vzdialené predmety, pretože jej oči zaostrujú svetelné lúče do bodu ležiaceho pred sietnicou. Výsledkom je rozmazaný obraz na sietnici. Krátkozrakosť obyčajne spôsobuje príliš dlhá očná guľa alebo príliš hrubá šošovka. Postihuje ľudí v každom veku.

Ďalekozrakosť

Ďalekozraká osoba nie je schopná jasne vidieť blízke predmety, pretože jej oči zaostrujú lúče za sietnicu a nie na ňu. Poznáme dva základné typy ďalekozrakosti. Ak je očná guľa vzhľadom na šošovku príliš krátka, nastáva hyperopia, čiže hypermetropia. Šošovky nemôžu zaostriť svetlo na blízke predmety, preto vyzerajú rozmazané. Hyperopia postihuje ľudí v každom veku. Presbyopia sa obyčajne vyvíja po 45. roku. Očná guľa má správny tvar, ale šošovky začínajú strácať schopnosť zaostrovať. Oko možno zaostriť na vzdialené objekty, ktoré potom vidno zreteľne, ale nie na blízke predmety.

Astigmatizmus

Osoba postihnutá astigmatizmom nemôže rovnako zaostriť celé zorné pole. Niektoré plochy sa javia ostro, ale iné sú rozmazané. Astigmatizmus je spôsobený rohovkou, ktorá nemá súmerne zahnutý povrch.

Škúlenie

Každé oko pozerá z mierne odlišnej polohy. Mozog porovnáva signály z oboch očí a využíva tieto informácie na zistenie, ako ďaleko je sledovaný objekt. Normálne pozerajú obidve oči rovnakým smerom, takže ich zorné polia sa čiastočne prekrývajú. Oči človeka, u ktorého sa vyvinulo škúlenie, strabizmus, sú zamerané rôznym smerom. Ak sa to stane, mozog často ignoruje signály z jedného oka.

Tupozrakosť

Amblyopia sa vyvíja hlavne v detstve a často sa vyskytuje spolu so škúlením a inými poruchami zraku, alebo vzniká, keď jedno alebo obidve oči majú obmedzené videnie. Pri tupozrakosti mozog zachytáva signály len zdravšieho oka. To môže pôsobiť obmedzené priestorové videnie. Tupozrakosť sa lieči u detí zakrytím zdravého oka a špeciálnymi očnými cvikmi. Doteraz medicína predpokladala, že po dovŕšení ôsmeho roka života sa stráca schopnosť mozgu naučiť sa zaostrovať postihnutým okom. Americkí a čínski vedci v poslednej dobe experimentujú s rôznymi očnými cvičeniami, ktoré umožňujú aj dospelým osobám zdokonaliť schopnosť zaostrovať.
 
Zdroje:
David Burnie - Malá encyklopédia ľudského tela,
Healthday News